Χάσμα εμπιστοσύνης CEOs και στελεχών

Έρευνα: «Καμπανάκι» για το έλλειμμα ηγετικών δεξιοτήτων χτυπά η αξιολόγηση των CEOs από τους ίδιους και τα στελέχη τους.

Χάσμα αντιλήψεων και εμπειριών ανάμεσα στους CEOs και τους ανθρώπους που διοικούν καταγράφει «έρευνα-καθρέπτης» που αποκαλύπτει ότι οι CEOs δεν κάνουν αυτοκριτική, θεωρούν ότι η επιβολή στόχων, η στρατηγική και η κατανομή αρμοδιοτήτων επαρκεί, αλλά χάνουν το «παιχνίδι» της δέσμευσης των συνεργατών τους - όπως δείχνει η «βαθμολογία» των τελευταίων.

Η έρευνα, που αποτελεί πρωτοβουλία της SARGIA Partners -με στόχο την αναπαραγωγή της έρευνας της Ultimate Software (ΗΠΑ, 2017) για την Ελλάδα- και πραγματοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία της SARGIA Partners με τη Focus Bari και την Boussias Communications, ανατρέπει όσα θα θέλαμε να πιστεύουμε σχετικά με τις υπάρχουσες ηγετικές δεξιότητες και τον τρόπο που αυτές γίνονται αντιληπτές από τα μεσαία και ανώτερα στελέχη των εταιρειών. Σε ερώτημα προς τους CEOs: Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι εμπνέετε τους ανθρώπους που αναφέρονται σε εσάς, θετική απάντηση έδωσε το 54% του δείγματος, πιο μετριοπαθή δήλωση έκανε το 45% και αρνητική απάντηση έδωσε μόλις το 1%. Από την άλλη πλευρά, το συναίσθημα δέσμευσης των managers προς τους CEOs εκφράζεται θετικά μόνο από το 29% και αρνητικά από το 35%, με ένα 36% να εμφανίζει ουδέτερη στάση.  

Η Ξένια Κούρτογλου, Founder & Managing Partner της Focus Bari, σχολιάζει χαρακτηριστικά στη «N»: «Το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος βλέπει το ίδιο πράγμα με τα δικά του μάτια είναι αναμφισβήτητο: στη συγκεκριμένη έρευνα, όμως, η διαφορά μεταξύ του πώς αξιολογούν οι ίδιοι οι ηγέτες τον εαυτό τους, ως εμπνευστή δέσμευσης, και πώς τους αξιολογούν αντίστοιχα οι άνθρωποί τους είναι έως και σοκαριστική. Δικαιολογημένο ή μη, αυτό το χάσμα είναι σημαντικό να γεφυρωθεί ώστε οι οργανισμοί να οδηγηθούν προς ένα καλύτερο μέλλον μέσα από ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας και αλληλοσεβασμού, με ανοιχτό, ουσιαστικό και αμφίδρομο διάλογο».

Η έρευνα (σε δείγμα 92 CEOs και 228 διευθυντών μέσω online ερωτηματολογίου στο διάστημα 27/4 έως 24/5) εξέτασε τέσσερις βασικούς πυλώνες δέσμευσης και τον βαθμό ικανοποίησης από την εργασία, των συνεργατών/του προσωπικού και των πελατών για να πάρει το συνολικό αίσθημα δέσμευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω τα αποτελέσματα στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της δέσμευσης.

1. Δημιουργία κοινού οράματος
Το 59% των CEOs που ρωτήθηκε σε ποιον βαθμό δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό όραμα που ενισχύει τη συμμετοχή όλων δήλωσε σίγουρο ότι το πράττει (δίνοντας την υψηλότερη βαθμολογία σε μια κλίμακα 1-10). Το 38% εμφάνισε ουδέτερη στάση (βαθμολογώντας με 7-8) και μόλις 3% (με 1-6) δήλωσε αδυναμία. Όταν, όμως, ρωτήθηκαν διευθυντές και managers για το κατά πόσον οι ηγέτες που τους διοικούν δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό όραμα που ενισχύει τη συμμετοχή τους, οι μισοί (49%) εμφανίστηκαν μάλλον απαισιόδοξοι, το 31% εμφάνισε μετριοπαθή στάση και μόλις 20% δήλωσε ξεκάθαρα την πεποίθησή του ότι εμπνέεται από την ηγεσία. Δηλαδή, ενώ οι CEOs αυτοβαθμολογούνται με μέσο όρο 8,6, οι διευθυντές τους δίνουν 6,2. Ίδια είναι η τάση αν εξετάσουμε τις απαντήσεις στο ερώτημα προς τους CEOs: Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι ως ηγέτης της εταιρείας σας τονίζετε ξεκάθαρα την αξία της συμβολής του κάθε ατόμου στην επίτευξη του οράματος. Δίνουν μια μέση θετική βαθμολογία 8,5, ενώ οι υφιστάμενοί τους δεν τους δικαιώνουν δίνοντας 6,3, με την πλειοψηφία (42%) να βαθμολογεί αρνητικά (1-6) τις επιδόσεις των CEOs στο συγκεκριμένο θέμα.    

2. Ενίσχυση δημιουργικότητας
Οι CEOs θεωρούν ότι παρά τις προκλήσεις διατηρούν την ευελιξία και τη θετική διάθεσή τους σε ποσοστό 55%. Σε ποσοστό 33% δηλώνουν επιφυλακτικοί και πολύ λίγοι (12%) θεωρούν ότι οι προκλήσεις δεν τους επιτρέπουν να διατηρούν την ευελιξία τους. Οι διευθυντές εμφανίζονται εν πολλοίς δυσαρεστημένοι και σε αυτό το πεδίο, αφού οι μισοί (48%) θεωρούν ότι οι CEOs δεν διατηρούν την ευελιξία και τη θετική τους διάθεση μπροστά στις προκλήσεις. Το 28% εμφανίστηκε πιο μετριοπαθές και μόλις 24% επικρότησε τη στάση των CEOs. Ίδια είναι η τάση όταν οι CEOs ερωτώνται αν παρουσιάζουν τις αλλαγές σαν ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, αφού το 54% αισθάνεται σίγουρο ότι το πράττει, 37% εμφανίζεται πιο ουδέτερο για τις επιδόσεις του και 9% πιστεύει σίγουρα ότι δεν τα καταφέρνει. Σε επίπεδο διευθυντών οι μισοί (49%) θεωρούν ότι οι CEOs δεν τα καταφέρνουν σε αυτόν τον τομέα έναντι 19% που αναφέρουν το αντίθετο, με τη μέση βαθμολογία που προκύπτει να δείχνει πάλι μια σημαντική απόκλιση μεταξύ CEOs (8,4) και managers (6,3).

3. Εξασφάλιση συναισθηματικής ασφάλειας
Πολύ εύστοχα τα εξειδικευμένα στελέχη της Focus Bari έθεσαν το ευθύ ερώτημα στους CEOs αν είναι ειλικρινείς με τους ανθρώπους τους, για να πάρουν ευθέως θετική απάντηση από το 59%. Το 35%, όμως, δεν απάντησε ευθέως, ενώ σε ποσοστό 7% οι CEOs είπαν ότι δεν είναι απόλυτα ειλικρινείς με τους ανθρώπους τους. Δηλαδή, με μια μέση βαθμολογία στο σύνολο 8,5, οι CEOs είπαν ότι είναι ειλικρινείς με τους ανθρώπους τους. Οι άνθρωποί τους, όμως, δεν τους πιστεύουν. Αυτό δείχνει η αντίστοιχη μέση βαθμολογία που έδωσαν (6,2), αλλά και το υψηλό ποσοστό (51%) όσων δήλωσαν χαμηλή βαθμολογία (1-6) όταν ρωτήθηκαν αν οι ηγέτες που τους διοικούν είναι απόλυτα ειλικρινείς μαζί τους. Μειοψηφία (22%) είναι αυτοί που εμφανίζονται σίγουροι ότι οι CEOs τούς λένε την αλήθεια. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα όταν μπαίνει το θέμα του CEO ως πρότυπο και καλό παράδειγμα για τους ανθρώπους της εταιρείας. Οι CEOs δείχνουν να έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, αφού το 69% δηλώνει σίγουρο ότι αποτελεί πρότυπο, με μόλις 3% να κάνει την αυτοκριτική του δηλώνοντας το αντίθετο. Την ίδια ώρα, το 51% των διευθυντών λένε ότι οι ηγέτες που τους διοικούν δεν αποτελούν για αυτούς πρότυπο, με μια μειοψηφία 24% να λέει το αντίθετο. Σε μέση βαθμολογία οι CEOs αυτοαξιολογούνται με το υψηλότερο σκορ συγκριτικά με όλα τα πεδία της έρευνας (8,7), ενώ από τα χαμηλότερα σκορ (6,1) δίνουν οι managers.

4. Εκτίμηση και επιβράβευση
Οι CEOs ρωτήθηκαν, επίσης, αν ως ηγέτες αναγνωρίζουν με αντιληπτό τρόπο τα επιτεύγματα των συνεργατών τους, για να απαντήσουν θετικά σε ποσοστό 48%, με μόλις 24% των υφισταμένων τους να συμφωνεί. Η μέση βαθμολογία σε αυτό το πεδίο διαμορφώνεται σε 8,4 για τους CEOs έναντι 6,8 για τους διευθυντές και managers. Αντίστοιχη είναι η εικόνα για το θέμα της επιβράβευσης, αφού 57% των CEOs λένε ότι επιβραβεύουν τους συνεργάτες τους για την καλή απόδοση και τις επιτυχίες τους. Τους επιβεβαιώνει, ωστόσο, μόνο το 23% των συνεργατών τους. Κι ενώ μόλις 5% των CEOs λένε ότι δεν επιβραβεύουν τους συνεργάτες τους, πολλαπλάσιο είναι το ποσοστό των managers (43%) που λένε το ίδιο. Η Γεωργία Καρτσάνη, Leadership Τransformation Coach & CEO της SARGIA Partners, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας που παρουσιάζει αποκλειστικά η «N» -λίγες ημέρες μετά την παρουσίασή τους σε σεμινάριο της Sargia από τον Transformation Coach και ιδρυτή του «Center for Advanced Coaching», Hendre D. Coetzee- σημειώνει ότι οφείλουν να μας προβληματίσουν, αλλά όχι να μας αδρανοποιήσουν. Εξηγεί ότι το συναίσθημα που η αντίληψη της πραγματικότητας μας δημιουργεί, μπορεί να μας υποκινεί ή να μας εγκλωβίζει και αυτό που οφείλουμε να πράξουμε είναι να αναγνωρίσουμε τις διαφορετικές πραγματικότητες και συναισθήματα που εκφράζονται στην έρευνα κι αμέσως μετά να αποστασιοποιηθούμε συναισθηματικά ώστε να λάβουμε τα μέτρα μας και να προβούμε στις κινήσεις που χρειάζονται για να βελτιωθεί σημαντικά αυτή η εικόνα

EY: Οι εταιρείες βιοεπιστημών απειλούνται από τον ανταγωνισμό των τεχνολογικών

Καμπανάκι κινδύνου για τις εταιρείες βιοεπιστημών κρούει η ΕΥ στην έκθεσή της  Life Sciences 4.0: Securing value through data-driven platforms. Όπως εξηγεί κινδυνεύουν να βρεθούν στο περιθώριο εξαιτίας τους έντονου ανταγωνισμού από τις εταιρείες τεχνολογίας και τους νεοεισερχόμενους στην αγορά παίκτες.

Η έκθεση αναφέρει ότι πάνω από το 75% των εταιρειών βιοεπιστημών, που περιλαμβάνονται σήμερα στη λίστα Fortune 500, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός της λίστας μέχρι το 2023, εάν δεν κοιτάξουν πέρα από τα νέα φάρμακα και τις συσκευές, στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την παροχή εύχρηστων υπηρεσιών υγείας που θα αξιοποιούν τα δεδομένα και θα εστιάζουν στον καταναλωτή.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες τεχνολογίας εξελίσσονται σε άμεσους ανταγωνιστές των εταιρειών βιοεπιστημών. Στο πλαίσιο της έρευνας, η EY κατέγραψε τις απόψεις 25 ηγετικών στελεχών του κλάδου των βιοεπιστημών παγκοσμίως, ανέλυσε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατέθεσαν εταιρείες τεχνολογίας, και αξιολόγησε πάνω από 150 συμπράξεις, εστιασμένες στην ψηφιακή τεχνολογία, που ανακοινώθηκαν μεταξύ εταιρειών βιοεπιστημών και άλλων ενδιαφερομένων μερών από το 2014 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εταιρείες βιοεπιστημών δεν μπορούν πλέον να βασίζονται αποκλειστικά σε καινοτομίες που επικεντρώνονται στα ίδια τα προϊόντα, των οποίων οι αποδόσεις μειώνονται, καθώς τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς διεθνώς. Όπως επισημαίνει η έκθεση, ο αριθμός των φαρμακευτικών προϊόντων που καταφέρνουν να φθάσουν το 50% των προβλέψεων των αναλυτών ως προς το μέγιστο ύψος πωλήσεων μειώνεται διαρκώς, καθώς οι πιέσεις επιστροφής δαπανών αυξάνονται.

Επιπλέον, οι εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν ολοένα και περισσότερο στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, των ιατρών, αλλά και των φορέων που καλύπτουν το κόστος της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης, κάνοντας τις δικές τους προσφορές. Μεταξύ άλλων, μεταφέρουν το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων τους από την αποθήκευση δεδομένων σε cloud και τα συστήματα παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης και του ύπνου, σε υπηρεσίες διαχείρισης ασθενειών, η οποία παραδοσιακά αποτελεί μία βασική υπηρεσία του κλάδου βιοεπιστημών. Σύμφωνα με την έκθεση, από το 2013 μέχρι σήμερα στις ΗΠΑ, τρεις από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας έχουν υποβάλει περισσότερα από 300 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον τομέα της υγείας, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 38% στα σχετικά διπλώματα από αυτές τις εταιρείες.

Πλατφόρμες περίθαλψης

Η έκθεση περιγράφει τις πλατφόρμες περίθαλψης ως διεπαφές που συλλέγουν, συνδυάζουν και μοιράζονται σε πραγματικό χρόνο ένα πλήθος δεδομένων υγείας με διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη, με κοινό στόχο βελτιωμένες εκθέσεις όσον αφορά στην υγεία των πελατών.

Χωρίς αμφιβολία, οι εταιρείες βιοεπιστημών επενδύουν και συνάπτουν συμφωνίες γύρω από τις πλατφόρμες περίθαλψης. Για παράδειγμα, η έκθεση αναφέρει ότι, από το 2014, οι εταιρείες βιοεπιστημών υπέγραψαν σχεδόν 90 συμφωνίες με αντικείμενο την ψηφιακή τεχνολογία. Από τις συμφωνίες που επικεντρώθηκαν σε θέματα θεραπευτικής φροντίδας, το 50% περιελάμβανε πλατφόρμες για τον διαβήτη ή το αναπνευστικό, ενώ το 14% αφορούσε σε προϊόντα ή υπηρεσίες υποστήριξης καρκινοπαθών.

Επαναπροσδιορίζοντας την καινοτομία

Η έκθεση καταλήγει ότι οι εταιρείες βιοεπιστημών πρέπει ακόμα να δώσουν έμφαση στην καινοτομία, ιδίως στη σύνδεση των αποτελεσμάτων με την πιο ενεργή εμπλοκή.

«Απογειώνεται» η αγορά των διεθνών συνεδρίων

Αθήνα: Σύμφωνα με την Hapco για την περίοδο 2018 - 2020 προβλέπεται αύξηση 30% στην αγορά των διεθνών συνεδρίων.

Αυξημένος κατά 30% είναι ο αριθμός των προγραμματισμένων διεθνών συνεδρίων στη Αθήνα για το διάστημα 2018-2020 σε σύγκριση με την 5ετία 2012-2017, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Hapco (Hellenic Association of Professional Congress Organizers), γεγονός που σύμφωνα με τους ίδιους σημαίνει ότι η πρωτεύουσα αλλάζει σελίδα στον συνεδριακό τουρισμό.

Η βελτίωση αποδίδεται στην επάνοδο της ηρεμίας και σταθερότητας στη χώρα, αλλά, όπως σημειώνει η πρόεδρος της Hapco Ειρήνη Τόλη, θα πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για να καταστεί η χώρα μας σημαντικός συνεδριακός προορισμός. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ICAA Rankings, η Ελλάδα το 2017 σε σύγκριση με το 2016 έχασε έξι θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και βρέθηκε στην 31η με 144 διεθνή συνέδρια, έναντι 168 συνεδρίων έναν χρόνο πριν, ενώ πανευρωπαϊκά βρέθηκε στη 19η θέση από τη 15η που ήταν το 2016.

Επίσης η Αθήνα με 76 διεθνή συνέδρια βρέθηκε στην 26 θέση από την 25η (79 συνέδρια) ένα χρόνο πριν και πανευρωπαϊκά έχασε επίσης μία θέση, από τη 17η στη 18η.

Πάντως, όπως διευκρινίζει η πρόεδρος της Hapco, τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις εταιρείες-μέλη της ICAA και ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως για την επόμενη τριετία η συνεδριακή εικόνα τη Αθήνας έχει αλλάξει, όπως ανέφερε η γενική γραμματέας της Οργάνωσης Σίσσυ Λιγνού, επικαλούμενη τα συνέδρια που έχουν κλείσει τα περισσότερα από τα 100 μέλη της Hapco και μεταξύ αυτών και το Μέγαρο Μουσικής, στο οποίο πραγματοποιείται ένα πολύ σημαντικό μέρος των μεγάλων διεθνών συνεδρίων.

Ήδη για το 2019 έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το παγκόσμιο συνέδριο Βιβλιοθηκονομίας, ενώ διεκδικούνται με αξιώσεις και άλλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και μεγάλα συνέδρια. Όσο η ηρεμία και η σταθερότητα θα παραμένει, η χώρα θα κερδίζει έδαφος, συμπλήρωσε.

Μάλιστα υπογράμμισε ότι τα συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Αθήνα συνήθως έχουν ρεκόρ συμμετοχών. Η κ. Τόλη τόνισε ακόμη ότι ο συνεδριακός τουρισμός μόνο οφέλη έχει για την ελληνική οικονομία, καθώς για την πραγματοποίηση ενός συνεδρίου εμπλέκονται πάνω από 50 επαγγέλματα, ενώ επίσης έχει υπολογιστεί ότι κάθε σύνεδρος που επισκέπτεται τη χώρα μας ξοδεύει μέχρι και 70% περισσότερα από τον μέσο τουρίστα. Ένα ακόμη πλεονέκτημα των συνεδρίων που πρέπει να τονισθεί είναι ότι συμβάλλουν στη μείωση της εποχικότητάς. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ένα συνέδριο 3.000 ατόμων μπορεί να κάνει άμεσο τζίρο πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

Αγκάθι οι τιμές στα ξενοδοχεία
Ωστόσο, ενώ η χώρα αρχίζει να καλύπτει το χαμένο έδαφος στον συνεδριακό τουρισμό, οι εκπρόσωποι της Hapco κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προς τα ξενοδοχεία, σημειώνοντας ότι η άνοδος της ζήτησης κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος έχει σπρώξει τις τιμές των δωματίων προς τα επάνω, με αποτέλεσμα οι δυο πόλεις να χάνουν σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Επίσης, βέβαια, εξακολουθούν να ισχύουν τα «πάγια» προβλήματα του κλάδου, όπως η έλλειψη ενός μεγάλου συνεδριακού κέντρου στη Αθήνα, η μη ύπαρξη ενός μητρώου εταιρειών οργάνωσης συνεδρίων, η ελλιπής στήριξη από την πολιτεία κ.λπ.

Ποιοι προηγούνται στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης

Ο ανταγωνισμός για τον τίτλο του «πρωταθλητή» στην τεχνητή νοημοσύνη έχει φουντώσει τα τελευταία χρόνια και παρόλο που οι δύο κορυφαίες οικονομίες του πλανήτη, ΗΠΑ και Κίνα έχουν προβάδισμα, ο ανταγωνισμός από αναδυόμενους παίχτες είναι μεγάλος, όπως προκύπτει από έρευνα της Ernst & Young (EY).   

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΕΥ μεταξύ 126 επαγγελματιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI), το 40% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να προηγούνται στον αγώνα για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, με την Κίνα να ακολουθεί (32%). Ωστόσο, καθώς η πρόσβαση στα δεδομένα γίνεται όλο και πιο εύκολη και οι κυβερνήσεις διεθνώς αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στις επενδύσεις στην καινοτομία, οι ανταγωνιστές πληθαίνουν.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει τις επιχειρήσεις το 2018

Ενώ τεχνολογίες, όπως το blockchain, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται, η τεχνητή νοημοσύνη θα βρεθεί στο επίκεντρο των μετασχηματιστικών τεχνολογιών για τις επιχειρήσεις φέτος. Το 39% των επαγγελματιών τεχνητής νοημοσύνης που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση της ΕΥ πιστεύει ότι η μηχανική μάθηση (machine learning) θα σημειώσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των καινοτόμων τεχνολογιών το 2018. Καθώς οι επικεφαλής των επιχειρήσεων συνεργάζονται όλο και πιο στενά με τους τεχνολόγους για να πετύχουν την πλήρη ενσωμάτωση στην αλυσίδα αξίας τους, επιχειρήσεις σε κλάδους, όπως οι αερομεταφορές και ο τουρισμός, θα αξιοποιούν όλο και περισσότερο τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους.

Η ποικιλομορφία των Δ.Σ. ως παράγοντας ώθησης

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, πολλά ανώτερα στελέχη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θεωρούν ότι τα βασικότερα εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής είναι η αποδοχή της από τα ενδιαφερόμενα μέρη (43%) και η έλλειψη δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης (57%). Συνεπώς, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και τα διοικητικά συμβούλια θα χρειαστεί να λάβουν μακροπρόθεσμα μέτρα για να αναμορφώσουν την υπάρχουσα νοοτροπία, προκειμένου να προσελκύσουν ανθρώπινο δυναμικό με τις απαραίτητες δεξιότητες και να παραμείνουν καινοτόμοι.

Προκειμένου τα διοικητικά συμβούλια και οι διευθυντικές ομάδες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους στην εποχή του δραστικού μετασχηματισμού, θα πρέπει να επανεξετάσουν τη σύνθεσή τους και να ενσωματώσουν διαφορετικές αντιλήψεις. Σύμφωνα με το EY Center for Board Matters, το 82% των επενδυτών πιστεύει ότι η σύνθεση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των διοικητικών συμβουλίων.

Η τοποθέτηση στα διοικητικά συμβούλια ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αντιλήψεις θα ενισχύσει την αναγνώριση και κατανόηση ζητημάτων, καθώς και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, αποτρέποντας τα φαινόμενα “group think”, δηλαδή της τάσης επικράτησης ενός ομοιόμορφου, κοινού τρόπου σκέψης.

Ο κ. Ηλίας Βυζάς, Εταίρος στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της ΕΥ, δηλώνει: «Η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον απασχολεί πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως, ήδη σταδιακά μπαίνει στην ατζέντα και των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις στη χώρα μας πρέπει να επιταχύνουν τον πειραματισμό και τις επενδύσεις σε αυτήν την τεχνολογία, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης στο έπακρο και να παραμείνουν ανταγωνιστικές».

Η EY ανακοινώνει την ίδρυση Παγκοσμίου Κέντρου Καινοτομίας

Για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν τις νέες, μετασχηματιστικές τεχνολογίες, η EY παρουσίασε το Παγκόσμιο Κέντρο Καινοτομίας στο Palo Alto της Καλιφόρνια. Οι νέες εγκαταστάσεις 580 τετραγωνικών μέτρων θα φιλοξενήσουν την Παγκόσμια Ομάδα Καινοτομίας της ΕΥ (EY Global Innovation Team). Το Παγκόσμιο Κέντρο Καινοτομίας της EY θέτει τις βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας σε ένα περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τον πειραματισμό και την καινοτομία.

Στο μικροσκόπιο EBRD, EIB το επιχειρηματικό περιβάλλον σε 40 χώρες

Νέα σειρά ερευνών σε επιχειρήσεις, σε περισσότερες από 40 χώρες ανά τον κόσμο,  μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ξεκινούν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒΕ) και ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG). Στόχος είναι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να εκφράσουν την γνώμη τους σχετικά με την κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε καθεμία από τις συμμετέχουσες χώρες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των ευκαιριών και των περιορισμών στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Σε κάθε χώρα η έρευνα θα διεξαχθεί μέσω συνεντεύξεων με ιδιωτικές επιχειρήσεις στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Στην Ελλάδα για τη διεξαγωγή της συλλογής δεδομένων έχει επιλεγεί η Kάπα Research, η οποία και θα αρχίσει συνεντεύξεις με τυχαία επιλεγμένες επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο του 2018. Οι εργασίες θα συνεχιστούν έως τον Μάρτιο του 2019 και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας αναμένονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019.

Τα ευρήματα από την έρευνα για τις επιχειρήσεις, μαζί με πρόσθετες πληροφορίες από παρόμοιες έρευνες σε άλλες συμμετέχουσες χώρες, θα αποτελέσουν τη βάση για αναλυτικές εργασίες με τεκμηριωμένα στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση των επενδύσεων, της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες αυτές.

Τι θα εξετάζει η έρευνα

Σημειώνεται ότι η έρευνα είναι παρόμοια με άλλες επιχειρηματικές έρευνες της Παγκόσμιας Τράπεζας που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Τα θέματα που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο - όπως η παραγωγικότητα, η υιοθέτηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ο ανταγωνισμός, η εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, η παραοικονομία, η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η υποδομή και ο αντίκτυπος των κυβερνητικών κανονισμών - θα είναι συγκρίσιμα σε παγκόσμια κλίμακα. Η έρευνα θα περιλαμβάνει επίσης μια ενότητα για την «πράσινη οικονομία».

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.